Let op, geld lenen kost ook geld.

Wij maken gebruik van cookies (en soortgelijke technologieën) wanneer je onze websites bezoekt en/of onze mobiele applicaties (apps) gebruikt. In dit beleid willen wij je informeren over welke cookies we gebruiken en waarom we dit doen. We leggen je ook uit hoe je zelf die cookies kan beheren.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites en mobiele apps van Telenet BVBA, tenzij anders bepaald door de specifieke website of applicatie. Dit cookiebeleid kan op elk moment aangepast worden, bijvoorbeeld als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

Indien cookies persoonsgegevens verzamelen, gebeurt de verwerking steeds in overeenstemming met het privacybeleid van Telenet.

1. Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone bewaard worden wanneer je een website bezoekt of een mobiele app gebruikt. De cookiebestanden bevatten unieke codes die toelaten dat je browser je herkent, zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek.

Cookies kunnen gebruikt worden om de werking en het gebruiksgemak van websites en mobiele apps te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het onthouden van wat er in een winkelmandje zit, het ondersteunen van gebruikers om in te loggen op een website of het analyseren van het verkeer op een website om deze beter te laten functioneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om het surfgedrag van de gebruiker in kaart te brengen, zodat de inhoud van de website beter kan inspelen op de voorkeuren en noden van de gebruiker.

Naast de klassieke cookies gebruiken wij ook soortgelijke technieken, zoals flash cookies, tags, pixels, device fingerprinting, cross-device tracking, html5-local storage, javascripts, webbakens, software development kit (SDK’s), etc. Al deze technieken worden hierna aangeduid met de term “cookies” en worden op dezelfde manier verwerkt.

Op basis van herkomst, functie en levensduur worden cookies onderverdeeld in verschillende categorieën. Hoofdstuk 3 van dit cookiebeleid licht toe welke soorten cookies door Telenet gebruikt worden en voor welke doeleinden.

2. Waar komen cookies vandaan?

Op basis van herkomst maken wij een onderscheid tussen cookies die we zelf plaatsen en beheren (eerstepartijcookies) en cookies die geplaatst worden op onze websites en mobiele apps door derde partijen (derdepartijcookies).

Derdepartijcookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere website dan de website die je bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens doorgestuurd worden naar derden naar aanleiding van je bezoek aan onze websites of gebruik van onze mobiele apps. De cookies die geplaatst worden door de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn zijn daar een goed voorbeeld van. Door middel van buttons ("Vind ik leuk"-knop, “Share”-knop,…) van deze sociale netwerken te plaatsen op een website, worden cookies geplaatst die je surfgedrag kunnen volgen. Maar ook andere derden, zoals bijvoorbeeld adverteerders, kunnen cookies plaatsen om ervoor te zorgen dat je bepaalde advertenties te zien krijgt.

Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, zorgen wij ervoor dat dit zo gecontroleerd mogelijk verloopt. Deze partijen moeten dan bijvoorbeeld contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

Derdepartijcookies worden volledig beheerd door derden en Telenet oefent geen controle uit op de manier waarop deze derden de betreffende cookies beheren en de via deze weg verzamelde gegevens gebruiken. We raden je dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van de betreffende derden te raadplegen als je meer informatie wenst hierover.

3. Welke soorten cookies gebruiken we en voor welke doeleinden?

Différents types de cookies peuvent être placés via nos différents sites web et/ou apps mobiles. Les cookies peuvent être répartis en différentes catégories:

4. Hoelang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van de cookies maken we ook nog een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies:

Klik hier voor een gedetailleerde lijst van cookies op onze diverse websites en mobiele apps.

5. Hoe kan je je cookie-instellingen beheren?

We geven je de mogelijkheid om zelf te bepalen in welke mate wij jouw cookies kunnen gebruiken. Het aanvaarden van cookies betekent niet dat je rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, tenzij je ons zelf informatie hebt bezorgd waarmee je rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals informatie die verband houdt met de registratie (bijv. wanneer je registreert in een private zone en een login aanmaakt).

Je kan je cookievoorkeuren op deze manieren doorgeven:

Tijdens je eerste bezoek:

Als je voor het eerst één van onze websites of mobiele apps bezoekt, krijg je de melding om je keuze te maken met betrekking tot cookies via een cookiebanner. Je krijgt de keuze om de aanbevolen cookies te accepteren ofwel aan te passen in functie van je voorkeuren. Indien je niet kiest voor de aanbevolen cookies, verschijnt er een tweede scherm waar je zelf kan kiezen welke type cookies (vergezeld van een korte uitleg) je wenst te aanvaarden en welke niet.

Zolang je geen keuze hebt gemaakt, staat de standaard cookie-instelling op “categorie 1: Functioneel noodzakelijke en analytische cookies”. Deze categorie cookies staat standaard ingesteld en kan niet aangepast worden, omdat dit de goede werking van de website of mobiele app in het gedrang brengt.

Indien er belangrijke wijzigingen zijn aan het cookiebeleid of aan de cookies geplaatst op onze websites/mobiele apps, krijg je automatisch de kans je instellingen aan te passen via de cookiebanner. Indien er niets wijzigt, krijg je 1 keer per jaar een herinnering met betrekking tot je cookievoorkeuren.

Na je eerste bezoek:

Als je onze website of mobiele app bezoekt nadat je jouw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens een eerste bezoek op hetzelfde apparaat, krijg je geen cookiebanner meer te zien (tenzij jouw toestemming niet langer geldig is of er belangrijke wijzigingen zijn aan het cookiebeleid of aan de geplaatste cookies).

Je behoudt echter wel de volledige controle over jouw cookie-instellingen: je kan jouw cookievoorkeuren op ieder later moment aanpassen door te klikken op de ‘cookie-instellingen’-knop onderaan onze websites of in de instellingen van de mobiele app.

In je browserinstellingen

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. Je kunt je browserinstellingen op ieder moment wijzigen door voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of je melden wanneer een cookie geplaatst is.

Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat sommige elementen op de Telenet-websites en andere websites niet meer optimaal zullen functioneren. Hetzelfde geldt voor de mobiele apps.

6. Bij wie kan ik terecht met vragen of eventuele klachten aangaande cookies?

We raden je aan om dit cookiebeleid samen te lezen met het Telenet-privacybeleid. Hierin vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacyrechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Indien je nog vragen hebt over ons cookiebeleid of hierover een klacht heeft, kan je je wenden tot onze Afgevaardigde voor de gegevensbescherming (‘DPO’). Je kan je klacht registreren via dit formulier: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/forms/klacht.